Een copywriter Haarlem schrijft de mooiste teksten

Copywriter Haarlem

Moeilijke woorden bestaan niet.

‘Ho!, dat wordt te moeilijk’ zei de interviewster tegen de regeringsfunctionaris die bij het ontbijtnieuws begon over -hoogconjunctuur-.  ‘Tijden waarin het beter gaat met de economie’, verbeterde hij zichzelf. ‘Onze kust erodeert’ sprak een woordvoeder van Verkeer en Waterstaat op de radio, om daarna door te gaan over ‘zandsuppletie’. Al dit soort taalgebruik is prima voor interne stukken, maar je maakt de gemiddelde kijker of luisteraar niet duidelijk wat je bedoelt. Het is taalgebruik waardoor de boodschap onbegrijpelijk wordt en mensen afhaken. ‘Ik begrijp het niet, dus zal het wel niet voor mij bedoeld zijn’, is dan al snel de gedachte. Daarmee schiet je je doel voorbij. Laten we eerlijk zijn, veel mensen gebruiken wel eens een woord of een afkorting die heel specifiek is voor een bepaald vak of beroepsgroep. Op zich ook niets mis mee en het is ook heel natuurlijk. Het wordt pas vervelend als bedrijven of overheden in de media, of in communicatie naar hun klanten ook vasthouden aan hun eigen jargon. Ik was erg blij toen ik een mailtje ontving van mijn verzekering met daarin in gewone mensentaal: ‘U krijgt nog geld van ons’, of: ‘Wij krijgen nog geld van u’. Over dat laatste word ik minder enthousiast, maar hulde voor de duidelijkheid. In bepaalde beroepsgroepen lijkt het een vorm van status om vooral in vakjargon te spreken. Wat ben waard als arts of specialist als je een lichamelijke aandoening niet in het Latijn kent? Zelfde geldt voor taalgebruik van juristen en rechters, maar ook van aannemers, of reclamemakers. Kun je dit mensen kwalijk nemen? Niet echt, al zijn ze er zelf ook bij gebaat als ze wél begrepen worden. Moeilijke woorden bestaan niet, ze zijn gewoon niet altijd voor iedereen te begrijpen. Als je daar maar rekening mee houdt.  

 

Het loopt niet lekker? Neem een tekstmasseur.

Een boodschap op de juiste manier overbrengen in geschreven tekst is vaak ingewikkelder dan het lijkt en je kunt niet altijd een emoticon toevoegen om je woorden de juiste lading mee te geven. Geschreven woorden kunnen onbedoeld soms een onbedoelde betekenis meekrijgen. Je schrift iets met een glimlach en de ontvanger denkt: ‘Wat maak je me nou?” Duidelijk mailen is een kunst op zich. Aan de andere kant schrijf je soms iets waarvan je denkt -het loopt niet lekker-. Het leest niet fijn, het nodigt niet uit, de boodschap komt niet over, of -het bekt niet lekker- (in geval van een speech). Als schrijver moet je je, om te beginnen, goed kunnen verplaatsen in degene voor wie je de tekst schrijft. Lange zinnen of korte zinnen; het luistert soms nauw. De overheid heeft inmiddels meer dan honderd taalexperts ingeschakeld om berichten van de overheid begrijpelijker te maken voor burgers. Voor mij als copywriter is dat dagelijkse kost, voor veel mensen is het echter een hele toer. 

Als copywriter schrijf ik reclametekst met een bepaalde groep mensen voor ogen en verpakt de boodschap in begrijpelijke taal. Spelen met woorden om de boodschap zo helder en beknopt mogelijk over te brengen. Het gaat daarbij om de zeggingskracht van de tekst en niet om het aantal woorden. Maar, waar zit het ‘m nou precies als een zin niet lekker loopt? De reden is vaak niet eenduidig. Soms zijn het te lange zinnen, of de woordvolgorde kan beter. Maar ook: teveel jargon, ingewikkelde zinsconstructies, of alinea’s die geen logische volgorde hebben waardoor je de strekking van het verhaal kwijtraakt. Wat je dan nodig hebt is iemand die een tekst kan verbeteren, een tekstmasseur. De tekstmasseur haalt de knopen eruit. Zorgt ervoor dat je tekst soepel gaat lopen en minder pijn doet aan je ogen. Iemand die durft te schrappen, zinnen verbetert, of gewoon -een punt- zet. Iemand die begrijpelijke taal gebruikt, stukken tekst verplaatst en misschien zelfs deels herschrijft. Kortom: iemand die redigeert. Die tekst begrijpelijk maakt voor de lezer, of in elk geval de tekst makkelijk leesbaar maakt voor de mensen voor wie die tekst bedoeld is. 

 

Schrijven met een frisse blik

Schrijven is vaak net zoals schilderen. Af en toe moet je even een stapje achteruit zetten om het hele plaatje weer goed te kunnen overzien. Leg je werk even weg, slaap er een nachtje over en pak het daarna weer op. Lees het door en dan valt het meestal gewoon op z’n plaats. Heb je geen tijd, laat er dan iemand anders met en frisse blik naar kijken. Die kan je bovendien behoeden voor (toch) die vaktermen en onduidelijk jargon. Theo Nieveen van Theo Nieveen Copy & Communicatie schrijft niet alleen tekst voor commerciële doeleinden. Hij kan zich perfect verplaatsen in doelgroepen, zodat een tekst voor iedereen begrijpelijk en prettig leesbaar wordt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *